Kundenhunde
Yorkshire Sammy vorher
Sammy
 
Sammy nachher
Sammy
 
Shih Tzu Mädi vorher
Shih Tzu vorher
 
Shih Tzu Mädi nachher
Shih Tzu nachher
 
Pudel Cindy vorher
Pudel Cindy vorher
 
Pudel Cindy nachher
Pudel Cindy nachher
 
Cocker Leonardo vorher
Cocker Leonardo vorher
 
Cocker Leonardo nachher
Cocker Leonardo nachher
 
Shih Tzu Theo vorher
Shih Tzu Theo vorher
 
Shih Tzu Theo nachher
Shih Tzu Theo nachher
 
 
Buttercup